post by admin | | Closed

Varde ljus

En stor del av fordonsägande består på ett sätt eller ett annat av ljus. Bilens lyktor behöver vara hela och fungera, ljus behövs då man arbetar på bilen eller om den har stannat och står vid sidan av vägen. Här är några av de sakerna man bör tänka på vid val av belysning.

lampor och belysning

Arbetsbelysning

För en bilägare har arbetsbelysning två betydelser. Dels så kan arbetsbelysningen handla om de lampor man använder för att få bra sikt när man arbetar på bilen. Ett annat namn på denna typen av belysning är verkstadslampor, som i sin tur finns i många olika varianter. Det många av lamporna idag har gemensamt är att de bygger på LED teknik, något som kommer vara genomgående i hela denna artikeln. LED lamporna är strömsnåla vilket i sin tur betyder att de är kalla och ger en betydligt mer behaglig arbetsmiljö än till exempel starka halogenlampor. Även om tekniken ganska nyligen har blivit populär så finns den redan att köpa online.

Den andra typen av arbetsbelysning man kan vilja ha till en bil fästes på det nämnda fordonet. Här handlar det alltså om lampor för belysning av arbete med eller runt fordonet. Oftast så brukar dessa användas av större arbetsfordon som till exempel traktorer eller plogbilar men kan i vissa fall även vara passande för privatpersoner.

Varningsljus

Om man kör ett fordon som av någon anledning utgör en extra fara för andra bilister, till exempel genom att fordonet är extremt brett, så bör man använda sig av någon form av varningsljus. Oftast så brukar detta handla om fordon för vägarbeten men kan även handla om transporter eller andra fordon.

Extraljus

Ibland så det vara fördelaktigt att få lite extra belysning till bilen. Även om detta har blivit mindre vanligt tack vare allt bättre ordinarie belysning på bilarna så är det fortfarande väldigt vanligt att se på bilar som kör mycket på landsväg.

Bil