post by admin | | Closed

Service

Förr eller senare behövs det på alla bilar utföras någon form av service. För att förebygga större problem är det viktigt att man med jämna mellanrum utför service eller underhåll på sin bil.

Det är helt upp till en själv om man vill lämna in bilen på verkstad eller göra jobbet själv. Dock kan man säga att är man inte van vid att meka med bilar är det bäst att lämna in den på service och låta en professionell yrkesman göra jobbet.

Hur ofta man ska lämna in en bil beror på en rad olika faktorer, som till exempel modell och märke, men kanske framför allt hur gammal bilen är. Generellt behöver ofta äldre bilar mer service än nya, men det behöver inte vara så. Ett bra tips är att titta i bilens instruktionsbok, där står hur ofta bilen behöver service och underhåll.

När man servar bilen är det alltid bra att byta filter och olja, något som man faktiskt kan göra ganska enkelt på egen hand. Andra saker som också är enkla att göra på egen hand är att bland annat se till så att batteriet är rent, att kabelskor och klämmor sitter som de ska samt att gångjärn och dylikt är ordentligt smorda.

Annat som alltid är bra att göra vid service är byte av tändstift som är en av motorns absolut viktigaste komponenter och påverkar bilens förbränning av bränsle.

Ett tips är att även kontrollera olika vätskenivåer med jämna mellanrum, som till exempel bromsvätska och kylarvätska.

Bil