post by admin | | Closed

Regelbundet underhåll

Ser man till att hålla bilen i god form kommer den inte bara hålla längre, man kan även undvika större utgifter genom att märka fel innan de orsakar skador i olika delar på bilen.

10779869-close-up-of-man-checking-car-engine-oil

Oljan är något man lätt kan kolla själv, för att få en bra avläsning ska man se till att bilen varit avstängd åtminstone ett par minuter. Dra sedan ut oljestickan, torka av den, sätt tillbaka den hela vägen och dra ut igen. Kontrollera därefter om oljan ligger på en bra nivå eller om det behöver fyllas på.

Lysena är ett av de viktigaste delarna på bilen, de hjälper oss inte bara att se bättre i dåliga förhållanden utan låter oss även signalera andra fordon och förvarna dem om att vi bromsar, svänger eller liknande. Allt emellanåt bör man se till så att alla ljusen fungerar som de ska, detta är enklast att göra med hjälp av någon annan. Låt dem står framför och bakom bilen medan alla de olika lysena slås av och på.

Bromsarna är också något man bör testa regelbundet, det är till att börja med rekommenderat att man ”motionerar” bromsarna emellanåt när man är ute och kör, detta gör man bara genom att bromsa lite hårdare, det är bra för bromsarna att göra detta. Annars bör man också se hur det känns när man bromsar hårt. Om pedalen känns något fjädrande kan det bero på luft i bromssystemet. Om pedalen sjunker långsamt kan det vara ett läckage någonstans. Båda dessa är något man bör kolla upp på en verkstad.

 

Bil